MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Katalog produktów

Idea terminali płatniczych

Dynamiczny wzrost ilości i rodzaju usług bankowych wśród społeczeństwa polskiego przejawiający się min. upowszechnieniem kart płatniczych wymusza rozwój sieci ich akceptacji.

Zamów

Za koniecznością instalacji stanowisk obsługujących bezgotówkowe transakcje kartowe od wielu lat przemawia wiele korzyści.

 • – Klienci płacący kartami płatniczymi są skłonni do wydawania większych kwot (średnio o 25%), niż w przypadku transakcji gotówkowych.
 • – Dokonywanie transakcji bez użycia gotówki jest bezpieczniejsze. Posiadanie gotówki w większej ilości zawsze nosi za sobą ryzyko kradzieży utargu.
 • – Przelew środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy następuje szybko i nie wymaga wielokrotnego transportu uzyskanego przychodu do banku.
 • – Transakcje płatnicze trwają zazwyczaj kilkanaście sekund, dzięki czemu obsługa klientów jest sprawna i bardziej wygodna.
 • – Firmy, które wdrożyły bezgotówkową obsługę transakcji postrzegane są jako nowoczesne i otwarte na oczekiwania klientów.

 

Akceptacja kart – zasada działania

Zapewne wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Transakcja trwa parę sekund i posiadając ważną kartę i środki na koncie bez większych formalności można dokonać płatności za wybrane towary i usługi. Mechanizm działania takiej usługi jest bardzo prosty, a w jego skład wchodzą następujące niezbędne elementy:

 • Klient – posiadacz karty płatniczej.
 • Bank klienta – wystawca karty płatniczej.
 • Placówka handlowa wyposażona w system płatniczy- Akceptant.
 • Bank placówki handlowej.
 • Centrum Rozliczeniowe – Agent Rozliczeniowy

Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od przeciągnięcia karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego w danej placówce handlowej (tj. w terminalu lub czytniku kart magnetycznych współpracującym z aplikacją płatniczą) oraz, jeżeli tego wymaga dana karta, wprowadzenia kodu PIN.

System płatniczy komunikuje się z Centrum Rozliczeniowym, które kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji min. sprawdzając takie informacje jak: kod PIN, listę kart zastrzeżonych i czy na koncie karty znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych do wykonania transakcji.

Po zebraniu powyższych danych Centrum Rozliczeniowe wysyła unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana.

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji, które w przypadku braku wymogu wprowadzania kodu PIN musi zostać podpisane przez posiadacza karty.

Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar.
Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada Centrum Rozliczeniowe, które po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej.

Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Zasadę działania procesu akceptacji kart płatniczych przedstawia schemat na początku strony.


Typy transakcji płatniczych

Systemy płatnicze pozwolą Państwu na dokonywanie następujących transakcji:

Transakcje standardowe

 • Płatność kartą.
 • Zwrot tj. zwrot należności klientowi, który zdecydował się na zwrot zakupionego przez niego towaru, lub w przypadku pomyłki obsługi przy wprowadzeniu wysokości kwoty do zapłaty,
 • Unieważnienie transakcji

Transakcje wykorzystywane w restauracjach.

 • Napiwek zawarty w płatności
 • Wprowadzenie kodu kelnera z możliwością obsługi do 20 kelnerów.

PREAUTORYZACJA najczęściej w hotelach i wypożyczalniach samochodów.

 • Preautoryzacja
  Rezerwacja środków na koncie klienta wykonywana w momencie meldunku gościa hotelowego lub przed wynajmem samochodu w przypadku wypożyczalni samochodów
 • Dopełnienie preautoryzacji
  Transakcja płatności, na kwotę należną za zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu lub wynajem samochodu.
 • Obciążenie karty.
  W hotelach istnieje możliwość obciążenia rachunku klienta karty w przypadku rezerwacji pokoju przez klienta i nie pojawienia się w hotelu. W takim przypadku właściciel hotelu może obciążyć rachunek karty jako zabezpieczenie rezerwacji wystawiając Dowód Sprzedaży na kwotę równą cenie jednej doby hotelowej wraz z podatkiem VAT. Obowiązkowe jest wtedy poinformowanie klienta podczas dokonywania rezerwacji o możliwości obciążenia rachunku karty kwotą określoną powyżej, w przypadku nie pojawienia się klienta w hotelu lub, gdy nie zostanie odwołana rezerwacja w podanym przez hotel terminie.

Za koniecznością instalacji stanowisk obsługujących bezgotówkowe transakcje kartowe od wielu lat przemawia wiele korzyści.

 • - Klienci płacący kartami płatniczymi są skłonni do wydawania większych kwot (średnio o 25%), niż w przypadku transakcji gotówkowych.
 • - Dokonywanie transakcji bez użycia gotówki jest bezpieczniejsze. Posiadanie gotówki w większej ilości zawsze nosi za sobą ryzyko kradzieży utargu.
 • - Przelew środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy następuje szybko i nie wymaga wielokrotnego transportu uzyskanego przychodu do banku.
 • - Transakcje płatnicze trwają zazwyczaj kilkanaście sekund, dzięki czemu obsługa klientów jest sprawna i bardziej wygodna.
 • - Firmy, które wdrożyły bezgotówkową obsługę transakcji postrzegane są jako nowoczesne i otwarte na oczekiwania klientów.
 

Akceptacja kart - zasada działania

Zapewne wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Transakcja trwa parę sekund i posiadając ważną kartę i środki na koncie bez większych formalności można dokonać płatności za wybrane towary i usługi. Mechanizm działania takiej usługi jest bardzo prosty, a w jego skład wchodzą następujące niezbędne elementy:

 • Klient – posiadacz karty płatniczej.
 • Bank klienta - wystawca karty płatniczej.
 • Placówka handlowa wyposażona w system płatniczy- Akceptant.
 • Bank placówki handlowej.
 • Centrum Rozliczeniowe – Agent Rozliczeniowy

Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od przeciągnięcia karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego w danej placówce handlowej (tj. w terminalu lub czytniku kart magnetycznych współpracującym z aplikacją płatniczą) oraz, jeżeli tego wymaga dana karta, wprowadzenia kodu PIN.

System płatniczy komunikuje się z Centrum Rozliczeniowym, które kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji min. sprawdzając takie informacje jak: kod PIN, listę kart zastrzeżonych i czy na koncie karty znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych do wykonania transakcji.

Po zebraniu powyższych danych Centrum Rozliczeniowe wysyła unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana.

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji, które w przypadku braku wymogu wprowadzania kodu PIN musi zostać podpisane przez posiadacza karty.

Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar. Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada Centrum Rozliczeniowe, które po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej.

Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Zasadę działania procesu akceptacji kart płatniczych przedstawia schemat na początku strony.

Typy transakcji płatniczych

Systemy płatnicze pozwolą Państwu na dokonywanie następujących transakcji:

Transakcje standardowe

 • Płatność kartą.
 • Zwrot tj. zwrot należności klientowi, który zdecydował się na zwrot zakupionego przez niego towaru, lub w przypadku pomyłki obsługi przy wprowadzeniu wysokości kwoty do zapłaty,
 • Unieważnienie transakcji

Transakcje wykorzystywane w restauracjach.

 • Napiwek zawarty w płatności
 • Wprowadzenie kodu kelnera z możliwością obsługi do 20 kelnerów.

PREAUTORYZACJA najczęściej w hotelach i wypożyczalniach samochodów.

 • Preautoryzacja Rezerwacja środków na koncie klienta wykonywana w momencie meldunku gościa hotelowego lub przed wynajmem samochodu w przypadku wypożyczalni samochodów
 • Dopełnienie preautoryzacji Transakcja płatności, na kwotę należną za zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu lub wynajem samochodu.
 • Obciążenie karty. W hotelach istnieje możliwość obciążenia rachunku klienta karty w przypadku rezerwacji pokoju przez klienta i nie pojawienia się w hotelu. W takim przypadku właściciel hotelu może obciążyć rachunek karty jako zabezpieczenie rezerwacji wystawiając Dowód Sprzedaży na kwotę równą cenie jednej doby hotelowej wraz z podatkiem VAT. Obowiązkowe jest wtedy poinformowanie klienta podczas dokonywania rezerwacji o możliwości obciążenia rachunku karty kwotą określoną powyżej, w przypadku nie pojawienia się klienta w hotelu lub, gdy nie zostanie odwołana rezerwacja w podanym przez hotel terminie.