MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Menu

Przepisy / Ustawy

Przepisy / Ustawy

Przepisy związane z urządzeniami fiskalnymi

Pliki dostępne w formacie PDF. Do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat, który bezpłatnie można pobrać ze strony www.adobe.com.

1. (Najnowsze) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 2017 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Przeczytać i pobrać można  >> TUTAJ

Dokument określa kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz jak długo zwolnienie to obowiązuje. Przepis ten również mówi w jakim czasie od wystąpienia obowiązku posiadania kasy należy ją zainstalować.
Jest to właśnie wchodzące w życie rozporządzenie, gdzie zmiany szczególnie dotyczą:
wstępu na przedstawienia cyrkowe, wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, firmy świadczące usługi w zakresie wymiany walut – kantory (z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe)

Poprzednie zwolnienie traci moc z dniem 1 kwietnia 2018.

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie kas rejestrujących.
Przeczytać lub pobrać można >> TUTAJ

Dokument określa między innymi:
– sposób prowadzenia przez podatników ewidencji na kasie,
– terminy składania dokumentów do Urzędu Skarbowego,
– warunki prowadzenia serwisu kas fiskalnych,
– terminy oraz zakres przeglądów technicznych,

 

3. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 24 grudnia 2012 r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Przeczytać lub pobrać można >> TUTAJ

Dokument określa między innymi:
– kwotę jaka zwracana jest za zakup kasy fiskalnej
– warunki ubiegania się o zwrot
– sposoby realizacji zwrotu

 

4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Rozporządzeniem tym bardziej zainteresowani są są producenci i importerzy urządzeń fiskalnych. Tylko kasy i drukarki fiskalne spełniające zawarte tutaj wymagania mogą być dopuszczone do obrotu.
Przeczytać i pobrać można >> TUTAJ

Dokument określa między innymi:
– warunki techniczne, które muszą spełniać urządzenia
– dokumenty jakie muszą być dołączone do urządzenia
– procedury związane przyznawaniem homologacji