MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Menu

Przepisy / Ustawy

Przepisy / Ustawy

Przepisy związane z urządzeniami fiskalnymi

Pliki dostępne w formacie PDF. Do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat, który bezpłatnie można pobrać ze strony www.adobe.com.

1. (Aktualne) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Przeczytać i pobrać można  >> TUTAJ

Dokument określa kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz jak długo zwolnienie to obowiązuje. Przepis ten również mówi w jakim czasie od wystąpienia obowiązku posiadania kasy należy ją zainstalować.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

2. (Aktualne od 1 lipca 2019 r) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie kas rejestrujących.
Przeczytać lub pobrać można >> TUTAJ

Dokument określa między innymi:
– sposób prowadzenia przez podatników ewidencji na kasie,
– terminy składania dokumentów do Urzędu Skarbowego,
– warunki prowadzenia serwisu kas fiskalnych,
– terminy oraz zakres przeglądów technicznych,
– podane są wzory oświadczeń, wniosków i zgłoszeń,

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

3. (Aktualne) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Przeczytać lub pobrać można >> TUTAJ

Dokument określa między innymi:
– kwotę jaka zwracana jest za zakup kasy fiskalnej
– warunki ubiegania się o zwrot
– sposoby realizacji zwrotu

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r.

 

4. USTAWA z dnia 15 marca 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Ustawa ta wprowadza na rynek kasy OnLine oraz reguluje procedury związane z użytkowaniem kas rejestrujących.

Przeczytać i pobrać można >> TUTAJ

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.