MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Jak odzyskać 700 zł za kasę fiskalną

Jak odzyskać 700 zł za kasę fiskalną

Uwaga!
Poniższe informacje dotyczą stanu prawnego już po 1 maja 2019 r.

Kupując pierwsze kasy lub drukarki fiskalne podatnik może zaoszczędzić do 700 zł za każde z zakupionych urządzeń. Na jakich warunkach przysługuje ulga i jak ją uzyskać?

Dla kogo?

Prawo, o którym mowa dotyczy wszystkich podatników rozpoczynających prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ulga przysługuje zarówno podatnikom będącym płatnikami VAT, jak i tym zwolnionym z VAT. Prawo to przysługuje tylko przy pierwszym kupnie urządzeń fiskalnych.
Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie nabywane urządzenia przez 6 miesięcy od daty powstania obowiązku.
Dodatkowo – przysługuje tylko podatnikom nabywającym urządzenia OnLine.

W przypadku podatników, których zobligowano do wymiany posiadanych urządzeń starego typu na nowy – im również przysługuje prawo do zwrotu owych 700 zł.
I też przez 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku.
O tym, kto ma obowiązek przejść na kasę OnLine pisaliśmy >> TUTUAJ

Ile można zaoszczędzić?

Kupując pierwsze urządzenia fiskalne podatnik może otrzymać 90% ulgi ceny zakupu urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Ulga przysługuje przy jednorazowym kupnie urządzeń fiskalnych, niezależnie od ich ilości. Dla przykładu: przy zakupie 10 urządzeń, podatnikowi przysługuje ulga do 7000 zł.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę/zwrot?

  1. Kupić urządzenia
    • Podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą nabycie kasy oraz dowód zapłaty całej należności (nie może to być leasing)
  2. Zgłosić zamiar wprowadzenia kas
    • Przed rozpoczęciem używania (przed pierwszą transakcją) konieczne jest zgłoszenie  zamiaru wprowadzenia kasy fiskalnej.
  3. Zgłosić rozpoczęcie ewidencji
    • Należy zgłosić do Urzędu Skarbowego rozpoczęcie ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Podatnik musi tego dokonać w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy.
  4. Nabyta kasa musi być tzw. Kasą OnLine – czyli musi umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas

Rada: Kasę można kupić wcześniej niż dokonano zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu można poćwiczyć sprzedaż na kasie niefiskalnej.

Informacja: Wszystkie niezbędne druki nasi klienci zawsze otrzymują razem z kasą fiskalną i informacją gdzie podpisać i kiedy wysłać / złożyć w urzędzie.

 

Jak płatnik VAT może rozliczyć ulgę?

Płatnik VAT może rozliczyć ulgę za zakup urządzeń fiskalnych za pomocą deklaracji VAT. Odliczenia ulgi należy dokonać za okres, w którym rozpoczęto ewidencje urządzeniem fiskalnym lub za okresy rozliczeniowe po tym okresie.

Podatnik, który wykazuje VAT do zapłaty, odejmuje od niego zwrot za urządzenia fiskalne.
Jeśli w danym okresie rozliczeniowym kwota ulgi za urządzenia jest większa niż VAT należny, podatnik musi przenieść pozostałą część ulgi na kolejne okresy rozliczeniowe, aż ulga zostanie w całości odliczona.
Natomiast, gdy podatnik nie wykazuje VAT-u do zapłaty, może wnioskować o zwrot ulgi za zakup urządzeń w CAŁOŚCI na swój rachunek bankowy. W tym przypadku zwrot nie następuje jednorazowo. W danym okresie rozliczeniowym, przy rozliczeniu miesięcznym zwrot będzie stanowił 25% kwoty ulgi, natomiast przy rozliczeniu kwartalnym zwrot będzie stanowił 50% ulgi.

Jak podatnik zwolniony z VAT może uzyskać zwrot?

Aby uzyskać zwrot ulgi, należy złożyć wypełniony wniosek o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej do Urzędu Skarbowego. Należy go złożyć w pierwszym następującym miesiącu po miesiącu, w którym rozpoczęto użytkowania zakupionych urządzeń fiskalnych.

Odpowiedni wniosek (wypełniony) nasi klienci otrzymują wraz z urządzeniem.