MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Poniżej przedstawiamy obowiązki użytkownika kas/drukarek fiskalny.
Wymagania te są regulowane przez odpowiednie przepisy a za ich nie spełnianie przewidziane są odpowiednie kary. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z ta krótka listą.

1. Ewidencjonowanie obrotu
Przedsiębiorca który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać, że zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu.

2. Wykonywanie raportów
Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego należy wykonać dzienny raport fiskalny. Urząd skarbowy wymaga też od podatnika miesięcznych raportów, które należy wykonywać (wg najnowszych przepisów) do 25 dnia następnego miesiąca (uwaga – nie ma możliwości wykonania raportu miesięcznego za miesiąc, który jeszcze się nie skończył).

3. Przechowywanie kopii wydruków
Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji. Kopie mogą być archiwizowane f formie papierowej lub elektronicznej. Każda kasa fiskalna, która była dopuszczona do obrotu automatycznie generuje kopię. Do obowiązków podatnika należy jej przechowywanie.

4. Wykonywanie przeglądów technicznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących, konieczne jest dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata.
Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca ze służbami serwisowymi. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia.

5. Umieszczenie numeru ewidencyjnego
W wyniku zgłoszenia kasy fiskalnej do Urzędu Skarbowego zostanie nadany tzw. numer ewidencyjny. Należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu.