MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Menu

Pytania o kopii elektronicznej

Pytania o kopii elektronicznej

Jaki nośnik danych został zastosowany w urządzeniach z kopią elektroniczną?
Nośnikiem danych elektronicznej kopii są karty SD lub microSD.

Na jak długo wystarczy jedna karta SD?
Karta o pojemności 2 GB może pomieścić ok. 1 miliona paragonów 30-to liniowych (sprzedaż ok. 8 pozycji).

Czy podczas normalnej pracy kasjer musi wykonywać jakieś specjalne operacje związane z elektroniczną kopią? 
Nie, podstawowa obsługa kasy fiskalnej lub drukarki z elektroniczną kopia nie różni się od obsługi tradycyjnych kas. Obsługa nie musi wykonywać dodatkowych operacji, funkcje związane z zapisem kopii wydruków na karcie SD wykonują się automatycznie.

Czy użytkownik ma dostęp do karty SD i czy można pracować na kasie/drukarce bez karty SD? Jak długo?
Użytkownik ma dostęp do karty SD. Ustawodawca oraz producenci przewidzieli możliwość pracy urządzeń bez zamontowanego nośnika danych kopii elektronicznej (np. brak miejsca na karcie, brak karty, uszkodzenie karty). Czas takiej pracy uzależniony jest od ilości wystawianych paragonów. Dane te zapisywane są w pamięci podręcznej. Można w niej zapisać maksymalnie 2 raporty dobowe wraz z należącymi do nich paragonami i innym wydrukami. Zapisanie w pamięci podręcznej drugiego raportu dobowego powoduje jej zablokowanie do czasu zapisu tych danych na nośnik.

Czy użytkownik ma dostęp do danych (kopii paragonów) zapisanych na karcie SD?
Tak, użytkownik może przeglądać dane kopii wydruków zapisane na karcie SD. Może to robić wyjmując kartę i odczytując ja w standardowym komputerze PC lub bez jej wyjmowania, za pomocą specjalnego programu dostarczanego wraz z urządzeniem na nośniku CD.
Dane na karcie zapisane są w plikach tekstowych w sposób jawny.

Czy dane paragonów, raportów dobowych na karcie są w jakiś sposób zabezpieczone przed wprowadzaniem w nich zmian?
Dane zarejestrowane na karcie zabezpieczone są elektronicznym podpisem, który jest tworzony na podstawie znajdujących się na paragonie/raporcie danych. Jakakolwiek zamiana na paragonie spowoduje, że podpis ten będzie miał inną formę. Kasa wykryje to jako nielegalną ingerencję w dane na karcie i odmówi działania z taką kartą. Może zaproponować naprawę takiej karty z wewnętrznej kopii bezpieczeństwa.

Czy można robić zapasową kopię karty SD?
Tak, można robić kopie karty i do czasu wprowadzenia na którąś z nich kolejnych zapisów są one przez kasę/drukarkę traktowane równoważnie.

Czy kasa sygnalizuje o zbliżającym się końcu pojemności karty SD?
Tak. Urządzenie na ok. 30 megabajtów wcześniej informuje użytkownika komunikatem, że kończy się miejsce na karcie SD.

Co zrobić, gdy skończy się nam miejsce na używanym nośniku?
Należy wykonć „zamknięcie nośnika” (kasa na kilka megabajtów przed końcem karty sama proponuje jej zamknięcie). Informacje o tej operacji zapisywane są również do pamięci fiskalnej.

Czy do zamknięcia nośnika konieczne jest wzywanie serwisu?
Nie, operacje zamknięcia nośnika użytkownik może zrobić sam.

Czy użytkownik może sam zainstalować nową kartę SD?
Tak. Po włożeniu „czystej” karty urządzenie wykryje ten fakt i zada pytanie, czy nadać kolejną etykietę nowemu nośnikowi (dokonać autoryzacji i rejestracji nowego nośnika).

Czy wykonanie raportu dobowego w takiej kasie jest połączone z innymi operacjami?
Przed zapisaniem danych na karcie SD (zapisanie paragonów i raportu dobowego) urządzenie ma obowiązek zweryfikować wszystkie dane zapisane wcześniej na karcie SD, porównać je z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej. Weryfikacja ta rozpoczyna się na długo wcześniej przed raportem dobowym (zasadniczo niedługo po poprzednim raporcie), więc przed samym raportem dobowym może być już wykonana.