MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Kopia elektroniczna

Kopia elektroniczna

Wszystkie urządzenia fiskalne zawsze generują dwa wydruki: oryginał (dla klienta) oraz kopia (dla użytkownika). Dotyczy to zarówno paragonów jaki i wszystkich raportów i innych wydruków.
Kopia elektroniczna to proste rozwiązanie – karta pamięci cyfrowej zamiast rolki papierowego paragonu. Plik tekstowy zamiast nadruku na rolce papierowej.

Korzyści:

– mniejsze zużycie papieru.
– ograniczenie czasu potrzebnego na wymianę papieru w trakcie pracy
– oszczędności związane z przechowywaniem karty SD
– uproszczenie magazynowania
– możliwość przeglądania i analiz wydruków
– możliwości kopiowania danych
– większe bezpieczeństwo danych dzięki możliwości och zakodowania

Zapis danych

Kasy oraz drukarki fiskalne z kopią elektroniczną wyposażone są w jeden mechanizm drukujący – drukującą oryginały paragonów, raporty, itp. Kopia wszystkich wydruków zamiast na drugiej rolce zapisywana jest na karcie pamięci SD.

Podczas pracy urządzenia, kopia wszystkich wydruków zapisywana jest w pamięci podręcznej. Dzięki temu urządzenie może pracować bez karty SD, co sygnalizowane jest komunikatem – np. migającą diodą.

Przeniesienie danych z pamięci podręcznej na kartę SD następuje wraz z wykonaniem raportu dobowego. W tym celu urządzenie weryfikuje poprawność danych zapisanych na karcie z zapisem w pamięci podręcznej. Każdy zapis na kartę SD jest oznaczony i jego sygnatura zapisywana jest w pamięci fiskalnej.

Raportowanie

Raport dobowy (wydruk) w urządzeniach z kopią elektroniczną rozbudowany jest o narastające liczniki sprzedaży w poszczególnych stawkach od początku działania urządzenia.
Istnieje możliwość wydrukowania (w tradycyjny sposób) kopii każdej pozycji zarejestrowanej w pamięci podręcznej, czy karcie SD. Na karcie SD dane zapisywane są w sposób jawny, otwartym tekstem. Dzięki temu można je przeglądać w każdym komputerze z czytnikiem kart SD.
Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana danych na karcie SD spowoduje zmianę sum kontrolnych i odrzucenie tej karty przez urządzenie fiskalne przy próbie wykonania raportu dobowego lub innej operacji.

Wymiana karty

Gdy na karcie zostało mało miejsca (lub chcemy zabezpieczyć zapisane na niej dane) – należy wykonać procedurę zamknięcia dotychczasowej karty i otwarcia nowej. Wtedy na nowej karcie zostaną zapisane informacje z zakończenia poprzedniej karty.
Otwarcie nowej karty umożliwia odtworzenie danych z urządzenia, w którym poprzednia karta nie została prawidłowo zamknięta – co sygnalizowane jest przez urządzenie odpowiednią informacją.
Choć karta 2GB może pomieścić około 1 mln paragonów ze sprzedażą 8 pozycji – im więcej danych jest już zapisanych na karcie – tym dłużej trwa ich weryfikacja przed zapisem raportu dobowego. Dlatego zalecamy pracę na urządzeniach z włożoną kartą. Dzięki temu weryfikacja następuje na bieżąco „w tle”, a raport dobowy wykonywany jest natychmiastowo.

Zabezpieczenie przed utratą

W przypadku utraty danych z pamięci podręcznej (reset, przekłamanie) urządzenia Novitusa umożliwiają ich odtworzenie z wewnętrznej pamięci bezpieczeństwa (backup’u). Podobnie jest z kartami SD – informacje na karcie mogą zostać naprawione przez program urządzenia.

W wyjątkowych przypadkach, gdy dane nie mogą zostać odtworzone – rozporządzenie Ministra Finansów nakazuje uruchomienie następującej procedury:
wezwanie serwisanta, sporządzenie protokołu ze zdarzenia, wysłanie protokołu z określeniem powodu awarii do producenta, który prowadzi rejestr wszystkich takich zdarzeń i z danymi dotyczącymi danego modelu urządzenia przesyła protokół do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.