MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Kontrola z Urzędu Skarbowego

Kontrola z Urzędu Skarbowego

Każdy użytkownik / właściciel kasy fiskalnej może spodziewać się kontroli z Urzędu Skarbowego. Sprawdzenie urządzenia fiskalnego przez urzędnika polega na zweryfikowaniu:

  • stanu technicznego kasy (czytelność wyświetlaczy oraz wydruków, integralność obudowy)
  • nienaruszalności plomb serwisowych
  • prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów klientom, sposoby uwzględniania reklamacji i zwrotów)
  • czy wykonywane są dobowe oraz miesięczne raporty fiskalne
  • sposobu zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów)
  • numeru fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego urządzenia
  • wpisów w książkę serwisową kasy (w tym okresowych przeglądów technicznych)

Za użytkowanie kasy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grożą następujące konsekwencje:

  • utrata prawa do ulgi na zakup kasy (konieczność jej zwrotu)
  • utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe)
  • grzywna o wartości do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystu krotności.