MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Codziennie kierowane są do nas pytania dotyczące różnych problemów naszej branży. Polecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami. Bardzo prawdopodobne, że znajdziecie Państwo tutaj odpowiedź na nurtujące pytanie.


Pytanie: Jakie dokumenty potrzebuję przy zakupie kasy fiskalnej?
Odpowiedź: Tak na prawdę serwis nie potrzebuje żadnych dokumentów od Państwa aby móc zainstalować kasę fiskalną. Jedynie warto sobie przygotować kilka niezbędnych informacji jakie powinniśmy od Państwa otrzymać aby prawidłowo przygotować urządzenie. Taka lista niezbędnych dla nas informacji dostępna jest TUTAJ.


Pytanie: Czy kupując nową kasę mogę za każdym razem starać się o zwrot 50% wartości kasy?
Odpowiedź: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 2b ustawy o VAT nadanym ustawą z 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (…) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących tylko dla kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w
wysokości 50 proc. ceny jej zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2500 zł. Oznacza to, że systemem odpisów nie są objęte kasy nabywane dodatkowo na rozszerzenie działalności oraz kasy nabywane celem wymiany starych modeli kas na nowe. Omawiana ustawa weszła w życie 26 marca 2002 r.


Pytanie: Co należy uczynić, aby uzyskać odpis, ulgę 50% od ceny zakupu kasy fiskalnej?
Odpowiedź: Aby uzyskać 50% ulgę należy:

  1. Zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrującej przed jej instalacją.
  2. Zgłosić do 7 dni rozpoczęcie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – do 7 dni po rozpoczęciu tejże rejestracji.
  3. Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie.
  4. Posiadać dowód wpłaty całej należności za urządzenie fiskalne.

Należy pamiętać, że ulga może zostać wycofana, jeżeli w ciągu 3 lat podatnik wyrejestruje urządzenie fiskalne.


Pytanie: Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?
Odpowiedź: Zagubienie lub kradzież książki serwisowej należy niezwłocznie zgłosić do właściwego urzędu skarbowego (na piśmie), po czym wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu (załączając kopię zgłoszenia do US).


Pytanie: Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?
Odpowiedź: Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.


Pytanie: Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?
Odpowiedź: Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej – w przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku – zaprzestać sprzedaży. Dobrze jest, jeśli kasa rezerwowa jest tej samej marki co kasa główna ze względu na znajomość obsługi przez personel obsługujący.


Pytanie: Kiedy powinny być wykonywane raporty dobowe fiskalne?
Odpowiedź: Wydruki raportów fiskalnych dobowych muszą być wykonane w ściśle określonych odcinkach czasu, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Mogą być wykonywane z inicjatywy użytkownika (sprzedającego) po zakończeniu pracy w danym dniu (i taki sposób jest najbardziej pożądany i naturalny), bądź są wymuszaneprzez samo urządzenie w sytuacji, gdy od rozpoczęcia sprzedaży upływa pełna doba rozumiana jako określona dataa nie upływ 24 godzin. Moduł fiskalny nie dopuści do sytuacji, w której możliwa byłaby sprzedaż w dobie następującej po dwóch kolejnych dobach kalendarzowych sprzedaży licząc okres sprzedaży od momentu wystawienia pierwszego paragonu fiskalnego po ostatnim raporcie dobowym.

Przykład: ostatni raport dobowy został wykonany dn. 11.04 o godz. 17.00. Pierwszy następny paragon został wystawiony dn. 14.04 o godz. 7.00. Sprzedaż będzie możliwa aż do północy z dn. 15.04 na dn. 16.04 – wtedy nastąpi żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego. Jeżeli sprzedaż rozpocznie się dn. 14.04 nie o 7.00 a o 23.00, to żądanie wykonania raportu nastąpi również o północy z dn. 15.04 na dn. 16.04. Natomiast, gdy sprzedaż rozpocznie się dn. 15.04 o godz. 00.05, to żądanie wykonania wydruku raportu dobowego fiskalnego nastąpi dopiero o północy z dn. 16.04 na dn. 17.04.


Pytanie: Co to znaczy, że drukarka albo kasa fiskalna jest starej lub nowej homologacji?
Odpowiedź: Pod pojęciem starej homologacji rozumiane są urządzenia wyprodukowane i sprzedawane do 30 czerwca 2001 roku, a od 1 lipca 2001 są to urządzenia nowej homologacji. Spowodwane to jest wydaniem w 2001 roku przez Ministerstwo Finansów nowych przepisów dotyczących warunków jakim mają odpowiadać kasy rejestrujące.


Pytanie: Co to jest fiskalizacja urządzenia?
Odpowiedź: Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe zawierające sprzedaż dzienną, zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wiosek użytkownika kasy. W ciągu 7 dni od fiskalizacji należy dokonać zgłoszenia instalacji i serwisu w Urzędzie Skarbowym właściwym dla podatnika.


Pytanie: Czy kasy i drukarki starej homologacji mogą być użytkowane przez podatników po wprowadzeniu nowych przepisów przez Ministerstwo Finansów?
Odpowiedź: Kasy i drukarki fiskalne zakupione przed wejściem w życie nowych przepisów mogą być nadal używane do rejestracji obrotu i podatku należnego. Nie możliwa jest tylko ich ponowna sprzedaż nowemu właścicielowi (podatnikowi).


Pytanie: Jak zarejestrować na kasie sytuację, kiedy klient posiadając paragon potwierdzający transakcje zakupu chce zwrócić zakupiony wcześniej towar?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasada działania kasy fiskalnej nie przewiduje zwrotów, czy też anulowania zakończonego paragonu. W przypadku zwrotu towaru z oryginałem paragonu należy dokonać korekty ręcznej w dokumentacji księgowej.


Pytanie: Ile razy dziennie powinien być wykonywany raport dobowy?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli w danym dniu była realizowana sprzedaż raport dobowy należy wykonać na koniec dnia pracy, nie później jednak niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. W praktyce jest wykonywany jest jeden maksymalnie dwa raporty dobowe, choć teoretycznie klient może wykonywać go nawet po każdej zarejestrowanej sprzedaży (paragonie).