MENU

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 - 19:00

Wt. - Pt.: 9:00 - 16:00

Sobota: 10:00 - 13:00

Skontaktuj się z nami

Awaria kasy fiskalnej. Co możesz, co musisz a czego unikać.

Awaria kasy fiskalnej. Co możesz, co musisz a czego unikać.

Kasa, jak każde inne urządzenie może się zepsuć czy uszkodzić.
W praktyce oznacza to niestety zakaz sprzedaży towarów czy usług do momentu jej naprawy.

Co zrobić w przypadku gdy dojdzie już do awarii kasy?

W przypadku gdy Twoja kasa fiskalna ulega awarii zgodnie z przepisami NIE WOLNO TOBIE dokonywać żadnej transakcji do czasu jej usunięcia.
I tutaj uwaga, nie ma możliwości ewidencjonowania obrotu np. w formie papierowej czy elektronicznej na własnym komputerze.
Aby tego uniknąć każdy przedsiębiorca powinien posiadać zarejestrowaną kasę rezerwową, z której może skorzystać w przypadku awarii głównej kasy fiskalnej.

Zakup kasy rezerwowej nie jest obowiązkowy, jednak jej posiadanie przynosi wymierne korzyści:
• brak przestoju w biznesie,
• możliwość uruchomienia drugiej kasy w przypadku dużego ruchu,
• interes się rozwija a Ty chcesz otworzyć kolejny punkt lub rozszerzyć działalność – masz już kasę, co eliminuje dodatkowe koszty

PAMIĘTAJ!
Zwrot części poniesionych kosztów z Urzędu Skarbowego przysługuje tylko przy pierwszym zakupie. Dlatego warto przemyśleć tę decyzję już na początku.

Rezerwowa kasa fiskalna musi spełniać te same wymogi techniczne co kasa podstawowa, a paragony zawierać wszystkie wymagane informacje. Kasa rezerwowa również wymaga drukowania raportów dobowych i miesięcznych (dotyczy to czasu jej użytkowania).

BARDZO WAŻNE!

Awaria kasy fiskalnej powinna zostać zgłoszona NIEZWŁOCZNIE serwisowi (zdarza się, że również urzędy skarbowe wymagają zgłaszania zaistniałej sytuacji).

W przypadku konieczności wymiany modułu fiskalnego, należy dokonać jej odczytu.

Serwisowania kasy dokonuje tylko serwis autoryzowany przez danego producenta.

Każda ingerencja wewnątrz zarówno Twoja jak i osoby przez Ciebie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej bądź umów o podobnym charakterze jest WYKLUCZONA!!!

W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, serwisant po zgłoszeniu awarii dotyczącej pamięci podręcznej kasy sporządza protokół według procedury określonej w instrukcji serwisowej kasy. Protokół zawiera: opis awarii, przyczyny, ze wskazaniem, czy związane one były z konstrukcją kasy czy z działaniami podatnika lub innych sił zewnętrznych. W przypadku ujawnienia przez serwisanta awarii związanych z konstrukcją kasy, protokół przesłany zostaje do serwisu głównego, celem uzupełnienia o opinię o przyczynach wystąpienia zdarzenia i o informację o odnotowanej liczbie takich zdarzeń w danym typie kas.

Uzupełniony protokół przesyłany do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz do Prezesa Głównego Urzędu Miar.